Svart hantverksarbete är dumt – Här är varför!

En smula sent noterade jag nyheten om svartjobbshärvan för 50 miljoner kronor. Det handlar om en 61-årig man som sålt hantverkstjänster. Jag vet inte om de åtalade personerna är skyldiga, och har inte sett en eventuell dom. Men tyvärr finns en tradition inom byggbranschen att handla med svarta pengar – för att hantverkaren, kunden, eller kanske båda vill det.

Oavsett vilket är köp av svarta hantverkstjänster något av det dummaste man kan göra. Förutom att det är olagligt finns andra orsaker varför det är dumt.

För det första blir du i praktiken rättslös. Om hantverkaren slarvar och gör ett dåligt jobb så får du svårt att ställa krav. Det finns tyvärr exempel på billiga svartjobb som utförts och där en ny hantverkare fått anlitas i efterhand. Orsaken har varit fuktskador och arbete som inte hållit måttet. Istället för ett billigt jobb blev det dubbelt så dyrt.

hantverksarbete

Det blir svårt att åberopa Konsumenttjänstlagen om något inte utförts fackmannamäsigt. Inte heller går det att klaga hos ARN – Allmänna reklamationsnämnden.

Svartjobb innebär även svårigheter att få ut ersättning från försäkringsbolaget om det uppstår problem. Ett nybyggt kök som förstörs i en brand, och som byggts utan kvitto, kommer inte att ersättas som om det var nytt.

Dessutom kan problem uppstå den dagen bostaden ska säljas. Om brister uppdagas av en köpare är risken att det blir en kostnad för att åtgärda bristerna. Säljaren kan inte heller göra avdrag i reavinstbeskattningen vid försäljning av bostaden.

Slutligen kan du självklart inte göra ROT-avdrag.

Det främsta argumentet anser jag vara det första – att kunden blir rättslös. Man må spara en del pengar, men är i praktiken helt i händerna på den som utför arbetet. Ju större arbetsinsats som ska utföras, ju mer pengar riskerar kunden att förlora.

Så, håll bygget vitt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *