Dra nytta av bokslutet

Varje år ska företagare få ihop bokslutet. För vissa går det smidigt, men för de flesta är det en herrans massa jobb. Vore det då inte fantastiskt att få ut något av det istället för att bara låta det gå till Bolagsverket och glömma det samma sekund? Man kan, med datan från bokslutet, göra en herrans massa saker som inte bara ger dig ett kvitto på hur året har varit, utan även få ledtrådar om vad som kan förbättras framöver.

Utveckling

Det första du ska göra är att jämföra balans- och resultaträkningen mot föregående år. Om någon post utvecklas negativt, eller inte följer de övriga posternas utveckling är det dags att fundera. Har bruttovinstmarginalen minskat men omsättningen ökat? Då är det hög tid att se över dina inköpskostnader, och grattis – det är oftast ganska lätt om man har ökat volymerna på inköp vilket man förstås gjort vid ökad omsättning. Liknande hjälpsamma slutsatser kan enkelt dras för i princip samtliga poster.

bokslutet

Nyckeltalsanalys

Vid varje bokslut bör du ta fram ett par av de vanligaste nyckeltal. Exempel på sådana är soliditet och avkastning på sysselsatt kapital. Precis som vid utvecklingsanalysen ska du leta efter tal som avviker, och se till att förstå innebörden av dem och slutligen hitta en lösning.

Branschjämförelse

För att verkligen förstå hur ditt företag går måste du ha en referenspunkt. Även om du minskat din omsättning kanske det kan anses vara bra om branschen har minskat mer? Kanske finns det faktorer utanför din kontroll (valutakostnader, konjuktursvängningar m.m) som påverkat ditt företag? Dessa frågor besvaras bäst med en branschjämförelse.

Vid branschjämförelse är det viktigt att du inte tittar på hela branschen, utan väljer ut företag i liknande storlek och i liknande geografiska område. Först då får du en vettig referenspunkt, och det är då förståelsen för ditt företags situation och utveckling verkligen faller på plats.

Att hitta samband kräver förstås att man förstår innebörden av balans- och resultatposter, nyckeltal och hur man räknar ut dessa. Att göra branschjämförelser är fint, men hur ska man få tag i alla de hundratals bokslut som krävs för att få fram statistiskt hållbar data? Tack och lov finns det tjänster för detta. En av dessa – en årsrapport från Svenska Årsrapporter AB, tar fram all data som krävs, lägger på enkla definitioner och förklaringar på samtliga poster och nyckeltal så att alla – även ickeekonomer – förstår och kan dra nytta av dem. Dessutom presenterar de branschjämförelser och två valda konkurrenter för att skapa en riktigt bra referenspunkt. Som bonus följer tre företagsvärderingar (ditt företag + dina två konkurrenter med). Man kan också använda sig av gratisverktyg och gratistjänster. Den största på bokslutsdata är allabolag.se, och för branschjämförelser kan även här Svenska Årsrapporter AB bidra med en light-version som är helt gratis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *